leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Tài liệu vận hành Zalo Mini App trên Abaha

Estimated reading: 2 minutes 2091 views

Kính chào quý khách,
Zalo Mini App được hiểu là 1 cửa hàng online trên Zalo: Zalo cung cấp đất trống/nền tảng, Abaha xây dựng cửa hàng online và cung cấp công cụ quản lý giúp quý khách vận hành cửa hàng này.
Abaha là đơn vị tiên phong cung cấp Miễn phí Zalo Mini App tới các nhà bán hàng:
– Thông tin về giải pháp và khởi tạo nhanh Zalo Mini App xem tại trang: https://abaha.vn/zalo-mini-app/
– Trang quản trị: https://app.abaha.vn/ | Đăng nhập bằng số điện thoại và OTP để quản lý Zalo Mini App vừa tạo.

Dưới đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng và vận hành Zalo Mini App xây dựng bởi Abaha. Trong tài liệu này bao gồm các nội dung sau:


Chúc quý khách khai thác hiệu quả Zalo Mini App, có bất kỳ vấn đề gì, vui lòng liên hệ chúng tôi qua kênh “Trợ giúp vận hành“.

Giới thiệu
Giới thiệu

Tổng quan về cách xây dựng và quản lý Zalo Mini App

Quản lý cửa hàng
Quản lý cửa hàng

Tài liệu hướng dẫn quản lý thông tin cửa hàng

Quản lý sản phẩm
Quản lý sản phẩm

Tài liệu hướng dẫn quản lý thông tin sản phẩm

Quản lý khách hàng
Quản lý khách hàng

Tài liệu hướng dẫn quản lý thông tin khách hàng.

Quản lý bán hàng
Quản lý bán hàng

Hướng dẫn quản lý và xử lý đơn hàng trên App

Quản lý tin tức
Quản lý tin tức

Hướng dẫn cách tạo và quản lý tin tức

Hoạt động Marketing
Hoạt động Marketing

Tài liệu hướng dẫn cách tạo các hoạt động Marketing

Thống kê - Báo cáo
Thống kê - Báo cáo

Các Thống kê về tình hình kinh doanh trên Zalo Mini App.

Trợ giúp vận hành
Trợ giúp vận hành

Hướng dẫn gửi yêu cầu hỗ trợ vận hành Zalo Mini App

Thông tin cập nhật
Thông tin cập nhật

Thông tin các nâng cấp Zalo Mini App theo thời gian

Share this Doc

Tài liệu vận hành Zalo Mini App trên Abaha

Or copy link

CONTENTS