leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Danh sách chương trình voucher

Estimated reading: 2 minutes 25 views

Danh sách voucher của cửa hàng đã tạo

Hệ thống hiển thị danh sách các Voucher của cửa hàng tại menu Chương trình voucher

Các tính năng cài đặt chương trình voucher:

  • Hiện chương trình voucher: admin có thể chọn hiện hoặc ẩn chương trình voucher trên app. Đối với các mã voucher khách hàng đã nhận rồi, dù admin có ẩn chương trình thì voucher vẫn hiển thị tại màn hình My voucher trên app. Nếu chọn xóa mã voucher, sẽ xóa hết tất cả các voucher ở mọi trạng thái (mới, đã nhận, chưa dùng)
  • Xóa mã voucher: Tính năng cho phép xóa các mã voucher đã được tạo trong chương trình voucher
  • Sửa chương trình voucher: admin có thể chỉnh sửa nội dung chương trình voucher
  • Sao chép chương trình voucher: tính năng cho phép sao chép nội dung chương trình voucher để quản trị cửa hàng có thể tiết kiệm thời gian tạo mới, sẽ không copy mã voucher trong chương trình
  • Xóa chương trình voucher: bạn sẽ không nhìn thấy chương trình vuocher trong dang sách vuocher nữa
  • Thêm mã voucher: Nếu quản trị cửa hàng cần thêm mã voucher vì số lượng đã hết thì có thể dùng tính năng này
  • Xuất excel mã voucher: giúp quản trị cửa hàng thống kê và đánh giá hiệu quả của chương trình voucher

Leave a Comment

Share this Doc

Danh sách chương trình voucher

Or copy link

CONTENTS