leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Đồng bộ Sapo

Estimated reading: 7 minutes 17 views

Hiện tại, Abaha hỗ trợ đồng bộ với Sapo Web và Sapo Omni. Các sản phẩm của Sapo (SapoGO, SapoExpress…) Abaha chưa hỗ trợ đồng bộ.

I. ĐỒNG BỘ SAPO

1. Các danh mục đồng bộ:

Dữ liệuAbahaSapo WebSapo Omni
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm
Đơn đặt hàng
Khách hàng
Tin tức
 • Danh mục sản phẩm: Danh mục sản phẩm đồng bộ từ Sapo sang App sẽ hiển thị theo Nhóm sản phẩm, Abaha đang đồng bộ nhóm sản phẩm 1 chiều từ Sapo Web/ Sapo Omni về Abaha
 • Nhóm sản phẩm: Abaha đang đồng bộ nhóm sản phẩm 1 chiều từ Sapo Web/ Sapo Omni về Abaha.
 • Sản phẩm: Abaha đang đồng bộ sản phẩm 2 chiều từ Sapo Web/ Sapo Omni về Abaha

Nghĩa là: Sản phẩm tạo bên App sẽ có thể đẩy ngược về bên POS tạo thành sản phẩm mới bên POS. Áp dụng trong trường hợp khách hàng đã đăng tải sản phẩm trên App trước rồi mới có nhu cầu dùng tới POS. Khi đó khách hàng đẩy sản phẩm từ App sang POS là được, không cần xóa sản phẩm trên App, tạo mới sản phẩm trên POS nữa.

 • Đơn hàng: Abaha đang đồng bộ đơn đặt hàng cả 2 chiều giữa Abaha và Sapo Web/ Sapo Omni
 • Khách hàng: Abaha đang đồng bộ khách hàng 2 chiều giữa Abaha và Sapo Web/ Sapo Omni
 • Tin tức: Abaha đang đồng bộ tin tức 1 chiều từ Sapo Web/ Sapo Omni về Abaha

2. Lưu ý quan trọng:

 • Với chức năng đồng bộ dữ liệu danh mục tin tức, khách hàng lưu ý không xoá danh mục tin tức, tin tức ở bên Sapo chỉ nên sử dụng chức năng ẩn/ hiện danh mục tin tức, tin tức để đảm bảo dữ liệu đồng bộ sản phẩm chính xác hơn.
 • Quá trình đồng bộ có thể real-time nếu khách hàng có nhu cầu.
 • Với chức năng đồng bộ dữ liệu nhóm sản phẩm, khách hàng lưu ý không xoá nhóm sản phẩm, sản phẩm ở bên Haravan chỉ nên sử dụng chức năng ẩn/ hiện danh mục, nhóm sản phẩm, sản phẩm để đảm bảo dữ liệu đồng bộ sản phẩm chính xác hơn.

Lưu ý: Khi xóa sản phẩm trên POS, sản phẩm trên app Abaha không bị xóa đi, vì vậy khách hàng tuyệt đối không thao tác xóa sản phẩm trên POS để tránh gây ra lỗi đồng bộ

( Nếu khách hàng vô tình đã xóa sản phẩm trên POS thì cần vào app xóa sản phẩm trên app )

 • Khách hàng lưu ý, đối với sản phẩm vừa tạo chỉ nên chọn duy nhất một danh mục, do dữ liệu giữa Abaha và Sapo không giống nhau về việc tổ chức dữ liệu.

Đối với đồng bộ đơn đặt hàng

 • Đồng bộ đơn đặt hàng và khách hàng liên hệ với Abaha để cài đặt tự động. Đơn hàng Abaha đang đồng bộ đơn đặt hàng cả 2 chiều giữa Abaha và Sapo Web/ Sapo Omni.

Đồng bộ về trạng thái đơn hàng:

 • Đơn lưu trữ là: Đơn mà khách đã thanh toán rồi, cửa hàng đã giao hàng rồi. Khi đó cửa hàng xác nhận đơn đó là lưu trữ, để công nhận đơn đó đã hoàn thành.
 • Khi đồng bộ kết nối với Sapo, khách hàng cần xử lý đơn từ Sapo, App chỉ có nhiệm vụ đẩy đơn về Sapo Web/ Sapo Omni, sau đó Sapo Web/ Sapo Omni sẽ đẩy đơn lên Sapo Pos.

Lưu ý:

 • Khi đồng bộ đơn hàng với SAPO, cần tắt tính năng cho phép khách hàng SỬA ĐƠN trên web admin
 • Tính năng SỬA ĐƠN, HỦY ĐƠN trên app

Lý do: Đối với trường hợp khách hàng đã đặt đơn thành công -> hệ thống đã đồng bộ đơn hàng đó sang SAPO, sau đó khách hàng lại thao tác chỉnh sửa đơn hàng thì sẽ gây lỗi đồng bộ dữ liệu

II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH ĐỒNG BỘ

Thông tin kết nối Api (được thiết lập trên hệ thống quản lý trên Sapo Web).

1. Cách thiết lập:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên Sapo chọn -> Quản trị website

Bước 2: Chọn mục Ứng dụng -> Ứng dụng riêng

Bước 3: Tiếp tục vào phần Tạo ứng dụng riêng

Bước 4: Cho phép quyền đọc và ghi, để thực hiện đồng bộ-> Và ấn Lưu lại

2. Nhập cấu hình đồng bộ tại Abaha

Bước 1: Đăng nhập trang Admin của Abaha

Bước 2: Chọn Mục Sản phẩm -> Chọn Đồng bộ

Bước 3: Nhập thông tin API

Ví dụ website quản trị của bạn bên sapo có dạng: https://banhangonline.sapo.net

 • Nhập tên của shop: banhangonline
 • Nhập Apikey: copy apikey ở sapo đã tạo trước đó (ứng dụng riêng) và paste vào ô nhập apikey ở Abaha
 • Nhập apisecret: copy apisecret ở sapo đã tạo trước đó (ứng dụng riêng) và paste vào ô nhập apisecret ở Abaha

Bước 4: Cuối cùng bạn ấn nút Đồng bộ. Bước 5: Nếu khách hàng muốn đồng bộ sản phẩm từ App lên POS thao tác tại đây:

Leave a Comment

Share this Doc

Đồng bộ Sapo

Or copy link

CONTENTS