leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Hướng dẫn thanh toán qua thẻ ATM nội địa

Estimated reading: 6 minutes 14 views

Bước 1: Khách hàng thực hiện mua hàng trên APP, tìm chọn để mua hàng, chọn [Mua ngay] của sản phẩm cần mua

Sau khi chọn [Mua ngay] sản phẩm sẽ được lưu lại vào giỏ hàng của khách hàng.

Bước 2: Khách hàng truy cập vào giỏ hàng của mình, hoặc tích chọn vào sản phẩm vừa thực hiện [Đặt hàng] tại Footer của trang để thực hiện mở chi tiết đơn hàng

Tại đây Khách hàng có thể thực hiện điều chỉnh Tăng – Giảm số lượng của sản phẩm bằng cách:

+ chọn [+] để làm tăng số lượng

+ chọn [-] để làm giảm số lượng

Bước 3: Tại trang chi tiết của giỏ hàng, trường hình thức thanh toán chọn button [Thay đổi] để lựa chọn hình thức thanh toán cho đơn hàng

Tại đây hệ thống còn cung cấp cho khách hàng 1 số các chức năng khác như:

 • Thay đổi địa chỉ người nhận đơn hàng
 • Điều chỉnh số lượng của sản phẩm trong đơn hàng
 • Xóa sản phẩm ra khỏi đơn hàng
 • Bỏ không chọn mua sản phẩm trong đơn hàng
 • Chọn thêm mặt hàng khác cho đơn hàng

Bước 4: Tại list danh sách các hình thức thanh toán hiện có trên hệ thống, chọn [Thanh toán qua thẻ ATM nội địa]

Hệ thống tự động hiển thị danh sách List các ngân hàng có Liên kết với nhà cung cấp, hỗ trợ khách hàng thực hiện tìm kiếm, tích chọn ngân hàng muốn thực hiện thanh toán cho đơn hàng

Bước 5: Sau khi chọn được ngân hàng phù hợp, hệ thống quay về form chọn “Hình thức thanh toán” -> Lưu lại Hình thức thanh toán và Ngân hàng mà khách hàng đã thực hiện chọn trước đó. Nhấn [Tiếp tục] để thực hiện các bước tiếp theo

Bước 6: Hệ thống quay lại về màn hình chi tiết giỏ hàng, chọn [Đặt hàng] để xác nhận và thực hiện quy trình thanh toán

Bước 7: Tại màn hình thanh toán, hệ thống hiển thị thông tin giao dịch

Khách hàng thực hiện nhập Email – Số điện thoại của mình để thực hiện Thao tác Giao dịch Thanh toán

Chọn:

 • [Thanh toán]: để đi đến bước tiếp theo của giao dịch
 • [Hủy] để việc thanh toán đơn hàng. Trạng thái của đơn hàng sẽ là [Chưa thanh toán]

Bước 8: Tại màn hình thanh toán tiếp theo, nhập thông tin thẻ của người thực hiện Giao dịch bao gồm:

 • Họ tên chủ thẻ
 • Số thẻ
 • Ngày hiệu lực

Chọn:

 • [Thanh toán]: để đi đến bước tiếp theo của giao dịch
 • [Hủy] để việc thanh toán đơn hàng. Trạng thái của đơn hàng sẽ là [Chưa thanh toán]

Bước 9: Tại Form nhập mã OTP, khách hàng nhập mã OTP được gửi về từ số điện thoại đăng ký

Chọn :

 • [Tiếp tục]: để hoàn tất việc Thanh toán
 • [Hủy]: để hủy thao tác thanh toán. Trạng thái của đơn hàng sẽ là [Chưa thanh toán]

Sau khi nhập mã OTP và chọn [Tiếp tục] hệ thống thông báo giao dịch thành công -> Chuyển tiếp đến màn hình thông báo “Thanh toán thành công” -> Hoàn tất quy trình thanh toán.

Chọn [Về trang chủ] để tiếp tục thực hiện mua sắm.

Ví dụ màn hình hiển thị khi khách hàng đã thanh toán thành công:

Trạng thái của đơn hàng lúc này được chuyển sang thành [Đã thanh toán], khách hàng có thể xem trạng thái thanh toán của đơn hàng như ảnh dưới đây:

Lưu ý:

 • Với những đơn hàng khách hàng thực hiện [Hủy thanh toán] tại các màn hình Webview của giao dịch, hệ thống hỗ trợ khách hàng có thể thực hiện thanh toán lại cho đơn hàng
 • Truy cập đơn hàng: chọn hình thức thanh toán và thao tác các bước tương tự theo hướng dẫn phía trên
 • Với những đơn hàng đã đặt, nhưng không chọn hình thức thanh toán là [Thanh toán qua thẻ ATM nội địa], hệ thống hỗ trợ khách hàng thay đổi lại hình thức thanh toán cho đơn hàng
 • Truy cập chi tiết đơn hàng, mục [Hình thức thanh toán] chọn Thay đổi
 • Chọn Hình thức thanh toán và thao tác các bước tương tự theo hướng dẫn phía trên

Leave a Comment

Share this Doc

Hướng dẫn thanh toán qua thẻ ATM nội địa

Or copy link

CONTENTS