leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Thanh toán qua cổng VNPAY

Estimated reading: 4 minutes 21 views

I. Thiết lập cấu hình cổng thanh toán trên web admin:

Bước 1: Tại module Cửa hàng chọn menu Hình thức thanh toán

Bước 2: Chọn menu Cấu hình thanh toán VNPAY và nhập cấu hình thông tin kết nối thanh toán VNPAY

2.1. Nhập cấu hình thông tin kết nối thanh toán VNPAY

  • Terminal ID
  • Secret Key

2.2. Nhập cấu hình thông tin kết nối thanh toán VNPAY cho từng điểm bán (áp dụng với doanh nghiệp có nhiều điểm bán)

Bước 3: Thêm hình thức thanh toán:

Vào module Cửa Hàng chọn Cấu hình thanh toán -> Thêm hình thức thanh toán:

Bước 4: Nhập thông tin hình thức thanh toán:

  • Loại hình thức thanh toán: Chọn thanh toán qua cổng VNPAY
  • Tên: VNPAY
  • Nội dung: Thanh toán qua cổng vnpay

Bước 5: Bấm Lưu lại để hoàn tất

II. Hướng dẫn các bước thanh toán trên app bán hàng

Bước 1: khách hàng thực hiện mua hàng trên APP, tìm chọn sản phẩm để mua hàng, chọn [Mua ngay] để đặt hàng

Bước 2: Tại trang chi tiết đơn hàng, mục Hình thức thanh toán chọn button [Thay đổi] để lựa chọn hình thức thanh toán:

Bước 3: Hệ thống dẫn tới màn hình [Hình thức thanh toán], tích chọn vào cổng thanh toán muốn chọn. Click [Tiếp tục] để thực hiện các bước tiếp theo

Bước 4: Tại màn hình chi tiết đơn đặt hàng, chọn [Đặt hàng]

Bước 5: Tại màn hình hiển thị của Cổng thanh toán VNPay, thực hiện chọn hình thức thanh toán tương ứng muốn thanh toán. Cổng thanh toán VNPay hỗ trợ các hình thức thanh toán sau:

  1. Thanh toán qua ứng dụng VNPAY QR
  2. Thẻ nội địa và tài khoản ngân hàng
  3. Thẻ thanh toán quốc tế
  4. Ví điện tử VNPAY

Bước 6: Sau khi khách hàng chọn hình thức thanh toán phù hợp, thực hiện thanh toán theo các bước lần lượt theo màn hình hiển thị để hoàn thành quy trình thanh toán cho đơn hàng.

2. Thanh toán qua thẻ nội địa và tài khoản ngân hàng:

3. Thanh toán qua thẻ quốc tế:

4. Thanh toán qua ứng dụng ví VNPAY

Thanh toán qua ứng dụng ví VNPAY

III. Thanh toán đơn hàng trên Website bán hàng

Tương tự như thanh toán đơn hàng trên APP, khách hàng thực hiện mua hàng trên Web-Shop, chọn cổng thanh toán cho đơn hàng, chọn hình thức thanh toán và tiến hành thanh toán đơn hàng.

Bước 1: Khách hàng vào website chọn sản phẩm và thao tác Đặt hàng

Bước 2: Nhập địa chỉ nhận hàng và chọn hình thức thanh toán:

Bước 3: Sau khi khách hàng chọn hình thức thanh toán cho đơn hàng là VNPay, click button [Đặt hàng], Hệ thống mở ra giao diện của cổng thanh toán VNPay:

Bước 4: Khách hàng chọn phương thức thanh toán cụ thể và thực hiện Thanh toán cho đơn hàng tương tự như trên app:

Leave a Comment

Share this Doc

Thanh toán qua cổng VNPAY

Or copy link

CONTENTS