leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Hướng dẫn cấu hình cân nặng sản phẩm

Estimated reading: 1 minute 16 views

Người thực hiện: Quản trị cửa hàng

Mục này hỗ trợ cập nhật cân nặng của sản phẩm mục đích để tính phí khi tạo đơn giao vận sang các đơn vị vận chuyển

Bước 1: Tại trang quản trị hệ thống chọn modules Bán hàng -> Menu Cân nặng sản phẩm

Bước 2: Vào menu cân nặng sản phẩm -> nhập thông tin cân nặng sản phẩm

Leave a Comment

Share this Doc

Hướng dẫn cấu hình cân nặng sản phẩm

Or copy link

CONTENTS