leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Hướng dẫn cấu hình đơn vị giao vận mặc định

Estimated reading: 2 minutes 17 views

1. Mục đích

Cấu hình đơn vị giao vận mặc định cho phép tự động chọn nhà vận chuyển cho các đơn hàng đáp ứng các tiêu chí nhất định. Điều này có thể giúp tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời đảm bảo rằng các đơn hàng được giao hàng nhanh chóng và hiệu quả.

2. Hướng dẫn cấu hình

Tại trang Cấu hình giao vận sẽ hiển thị đầy đủ các đơn vị giao vận mà Abaha đang hợp tác.

Sau khi đã cấu hình xong Admin ấn chọn Mặc định áp dụng để mặc định sử dụng cấu hình đó cho các đơn hàng

Nếu Admin có cấu hình đơn vị giao vận mặc định và nhiều đơn vị giao vận khác thì khi khách hàng đặt hàng hệ thống sẽ ưu tiên chọn đơn vị giao vận mặc định, khách hàng có thể thay đổi các đơn vị giao vận khác của cửa hàng có tùy vào nhu cầu mỗi khách hàng.

Leave a Comment

Share this Doc

Hướng dẫn cấu hình đơn vị giao vận mặc định

Or copy link

CONTENTS