leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Cấu hình sản phẩm

Estimated reading: 3 minutes 16 views

Bước 1: Vào Module Sản phẩm -> chọn Cấu hình sản phẩm

1. ẨN SẢN PHẨM KHI HẾT TỒN KHO

  • Khi BẬT chức năng này, lúc sản phẩm hết tồn kho thì sẽ ẩn sản phẩm đó khỏi danh sách sản phẩm. Với sản phẩm có thuộc tính thì cần tất cả thuộc tính hết tồn kho sản phẩm đó mới bị ẩn.
  • Khi TẮT chức năng này, lúc sản phẩm hết tồn kho thì sẽ không cho đặt hàng. Với thuộc tính sản phẩm hết hàng thì không cho chọn thuộc tính đó.

2. MỞ CHỨC NĂNG ĐĂNG BÁN TRONG TRANG CHI TIẾT SẢN PHẨM

  • Khi BẬT chức năng này, sẽ có nút Đăng bán ở trang chi tiết sản phẩm, có chức năng đẩy hình ảnh vào các nền tảng khác (Facebook, Zalo, …) đồng thời copy nội dung chi tiết sản phẩm vào clipboard để Dán (Paste) vào phần nội dung.
  • Khi TẮT chức năng này, nút Đăng bán sẽ được ẩn đi.

3. CHỌN CÁCH HIỂN THỊ GIÁ SẢN PHẨM THEO KHOẢNG GIÁ CÁC THUỐC TÍNH

  • Khi BẬT chức năng này, sản phẩm sẽ hiển thị khoảng giá của thuộc tính có giá thấp nhất và giá của thuộc tính có giá cao nhất.
  • Khi TẮT chức năng này, sản phẩm sẽ hiển thị giá của thuộc tính có giá thấp nhất.

4. TÊN SẢN PHẨM THAY THẾ TRONG HÓA ĐƠN VÀ TRONG ĐƠN GIAO VẬN

– Tính năng này sử dụng khi các Đối tác của Abaha không muốn tiết lộ tên sản phẩm mà mình bán hoặc là muốn thay đổi tên sản phẩm mà mình bán trong hóa đơn và đơn giao vận. Đặc biệt trong trường hợp Đối tác của Abaha kinh doanh các sản phẩm mang tính chất nhạy cảm.

– Chỉ cần nhập tên thay thế muốn sử dụng vào trong ô là hệ thống sẽ tự xác nhận.

– Đơn giao vận được in ra sẽ có tên được thay thế như sau:

Leave a Comment

Share this Doc

Cấu hình sản phẩm

Or copy link

CONTENTS