Bảng giá niêm yết sản phẩm

Bảng giá niêm yết sản phẩm

22/12/20222023-01-09 17:12
Abaha công bố bảng giá niêm yết, Quý khách vui lòng xem chi tiết tại link bên dưới hoặc nội dung cơ bản trong ảnh trên trang.
Bảng giá niêm yết sản phẩm Bang gia 1 scaled

Chương trình Khuyến mãi

Áp dụng từ 01/01~31/03/2023

Bảng giá niêm yết sản phẩm cicle bg blue@2x 1
Bảng giá niêm yết sản phẩm shape 2

Gói 6(+3) tháng

2.66
triệu/ month
~23.94 triệu/9 tháng
 • Đã gồm tặng 3 tháng sử dụng
 • Miễn phí 1 buổi đào tạo
 • Miễn phí web bán hàng
 • 24/07 đồng hành
 • 15 ngày lên App Store
Miễn phí khởi tạo App

Gói 12(+9) tháng

2.28
triệu/ month
~47.88 triệu/21 tháng
 • Đã gồm tặng 9 tháng sử dụng
 • Miễn phí 1 buổi đào tạo
 • Miễn phí web bán hàng
 • 24/07 đồng hành
 • 15 ngày lên App Store
Miễn phí khởi tạo App

Gói 24(+24) tháng

1.99
triệu/ month
~95.76 triệu/48 tháng
 • Đã gồm tặng 24 tháng sử dụng
 • Miễn phí 1 buổi đào tạo
 • Miễn phí web bán hàng
 • 24/07 đồng hành
 • 15 ngày lên App Store
Miễn phí khởi tạo App

Gói 6(+3) tháng

2.66
triệu/ month
~23.94 triệu/9 tháng
 • Đã gồm tặng 3 tháng sử dụng
 • Miễn phí 1 buổi đào tạo
 • Miễn phí web bán hàng
 • 24/07 đồng hành
 • 15 ngày lên App Store
Miễn phí khởi tạo App

Gói 12(+9) tháng

2.28
triệu/ month
~47.88 triệu/21 tháng
 • Đã gồm tặng 9 tháng sử dụng
 • Miễn phí 1 buổi đào tạo
 • Miễn phí web bán hàng
 • 24/07 đồng hành
 • 15 ngày lên App Store
Miễn phí khởi tạo App

Gói 24(+24) tháng

1.99
triệu/ month
~95.76 triệu/48 tháng
 • Đã gồm tặng 24 tháng sử dụng
 • Miễn phí 1 buổi đào tạo
 • Miễn phí web bán hàng
 • 24/07 đồng hành
 • 15 ngày lên App Store
Miễn phí khởi tạo App