Tăng trưởng doanh thu với giải pháp Business App

Miễn phí sử dụng thử trong 15 ngày

Gói 6 tháng

3.99
triệu/ tháng
~23.940 triệu/6 tháng
 • Miễn phí xây dựng App
 • Miễn phí đưa lên App Store
 • Miễn phí 1 buổi đào tạo
 • Miễn phí web bán hàng
 • 24/07 đồng hành
 • 15 ngày lên App Store
Miễn phí 15 ngày trải nghiệm ứng dụng

Gói 12(+1) tháng

3.68
triệu/ tháng
~47.88 triệu/13 tháng
 • Đã gồm tặng 1 tháng sử dụng
 • Miễn phí xây dựng App
 • Miễn phí đưa lên App Store
 • Miễn phí 1 buổi đào tạo
 • Miễn phí web bán hàng
 • 24/07 đồng hành
 • 15 ngày lên App Store
Miễn phí 15 ngày trải nghiệm ứng dụng

Gói 24(+4) tháng

3.42
triệu/ tháng
~95.76 triệu/28 tháng
 • Đã gồm tặng 4 tháng sử dụng
 • Miễn phí xây dựng App
 • Miễn phí đưa lên App Store
 • Miễn phí 1 buổi đào tạo
 • Miễn phí web bán hàng
 • 24/07 đồng hành
 • 15 ngày lên App Store
Miễn phí 15 ngày trải nghiệm ứng dụng
Thông tin bảng giá chi tiết
Tăng trưởng doanh thu với giải pháp Business App baogia2 scaled