Báo cáo kết quả kinh doanh là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp theo dõi tình hình hoạt động, đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp. Doanh nghiệp cần nắm vững các nguyên tắc lập báo cáo kết quả kinh doanh hiệu quả để có được những báo cáo chất lượng, phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh.

Thế nào là báo cáo kết quả kinh doanh hiệu quả?

Báo cáo kết quả kinh doanh là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp theo dõi tình hình hoạt động, đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp. Một báo cáo kết quả kinh doanh hiệu quả cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ: Báo cáo cần cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm doanh thu, chi phí, lợi nhuận,…
 • Đơn giản, dễ hiểu: Báo cáo cần được trình bày một cách đơn giản, dễ hiểu, giúp người đọc dễ dàng nắm bắt được nội dung.
 • Định kỳ: Báo cáo cần được lập định kỳ theo một thời gian cụ thể, giúp doanh nghiệp theo dõi được sự thay đổi của tình hình kinh doanh.

Các bước lập báo cáo kết quả kinh doanh

Các bước lập báo cáo kết quả kinh doanh

Để lập được báo cáo kết quả kinh doanh hiệu quả, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

1. Xác định mục tiêu của báo cáo

Bước đầu tiên, doanh nghiệp cần xác định mục tiêu của báo cáo là gì? Báo cáo được lập ra để cung cấp thông tin cho ai? Báo cáo sẽ được sử dụng để đưa ra các quyết định gì?

Việc xác định rõ mục tiêu của báo cáo sẽ giúp doanh nghiệp xác định được nội dung và hình thức của báo cáo.

2. Thu thập dữ liệu

Dữ liệu là nền tảng của báo cáo kết quả kinh doanh. Doanh nghiệp cần thu thập đầy đủ các thông tin cần thiết cho báo cáo, bao gồm:

 • Doanh thu
 • Chi phí
 • Lợi nhuận
 • Các chỉ số tài chính khác

Dữ liệu có thể được thu thập từ các nguồn khác nhau, chẳng hạn như hệ thống kế toán, hệ thống ERP,…

3. Xử lý dữ liệu

Sau khi thu thập được dữ liệu, doanh nghiệp cần tiến hành xử lý dữ liệu để đảm bảo dữ liệu chính xác và đầy đủ.

Dữ liệu cần được kiểm tra lại để loại bỏ các lỗi sai. Ngoài ra, doanh nghiệp cần tính toán các chỉ số tài chính cần thiết cho báo cáo.

4. Trình bày báo cáo

Báo cáo kết quả kinh doanh cần được trình bày một cách đơn giản, dễ hiểu, giúp người đọc dễ dàng nắm bắt được nội dung.

Báo cáo cần có đầy đủ các thông tin cần thiết, được trình bày theo một bố cục rõ ràng, logic.

5. Phân tích báo cáo

Sau khi lập báo cáo, doanh nghiệp cần tiến hành phân tích báo cáo để đưa ra các nhận định, đánh giá về tình hình kinh doanh.

Phân tích báo cáo giúp doanh nghiệp xác định được các điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các kế hoạch kinh doanh phù hợp.

>> Cơ sở ra quyết định từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Một số lưu ý khi lập báo cáo kết quả kinh doanh

lưu ý khi lập báo cáo kết quả kinh doanh

 • Chuẩn hóa báo cáo: Doanh nghiệp cần xây dựng quy trình lập báo cáo kết quả kinh doanh thống nhất, giúp đảm bảo tính nhất quán của các báo cáo.
 • Thường xuyên cập nhật báo cáo: Báo cáo kết quả kinh doanh cần được cập nhật thường xuyên để phản ánh chính xác tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tính bảo mật của báo cáo: Báo cáo kết quả kinh doanh có thể chứa các thông tin quan trọng của doanh nghiệp, do đó doanh nghiệp cần lưu ý bảo mật các báo cáo này.

Tư vấn lựa chọn phần mềm lập báo cáo kết quả kinh doanh

Để tiết kiệm thời gian và công sức, doanh nghiệp có thể sử dụng phần mềm lập báo cáo kết quả kinh doanh. Trên thị trường hiện nay có nhiều phần mềm lập báo cáo kết quả kinh doanh với các tính năng và giá thành khác nhau.

>> Tự động báo cáo kết quả kinh doanh với Mobile app

Khi lựa chọn phần mềm lập báo cáo kết quả kinh doanh, doanh nghiệp cần cân nhắc các yếu tố sau:

 • Tính năng của phần mềm: Phần mềm cần đáp ứng được các nhu cầu lập báo cáo của doanh nghiệp.
 • Khả năng tích hợp với các hệ thống khác: Phần mềm cần có khả năng tích hợp với các hệ thống khác của doanh nghiệp, chẳng hạn như hệ thống kế toán, hệ thống ERP,…
 • Giá thành của phần mềm: Doanh nghiệp cần lựa chọn phần mềm có giá thành phù hợp với ngân sách của mình.

Báo cáo kết quả kinh doanh là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp theo dõi tình hình hoạt động, đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp. Doanh nghiệp cần nắm vững các nguyên tắc lập báo cáo kết quả kinh doanh hiệu quả.