Hướng dẫn bán hàng và thu ngân

Hướng dẫn bán hàng và thu ngân

Hướng dẫn shop bán hàng

Bước 1: Shop đăng nhập vào trang chủ quản trị website:

 

 

Bước 2: Chọn mục Bán hàng/ Thu ngân -> Đơn hàng

 

 

Bước 3: Danh sách các đơn hàng và tình trạng đơn hàng:

 

Bước 4:Tại mục đơn hàng “ Đang chờ duyệt “ chọn -> phê duyệt đơn hàng

 

Bước 5: Tại mục đơn hàng “ đã phê duyệt”  chọn “ Xử lý tại cửa hàng”

 

Bước 6: Tại mục “ Đơn hàng đang xử lý tại CH” chọn” Giao hàng”

 

Bước 7: Kết thúc quá trình giao đơn hàng chọn”  Hoàn thành đơn hàng”