Hướng dẫn chỉnh sửa tên, logo, hotline cửa hàng

Hướng dẫn chỉnh sửa tên, logo, hotline cửa hàng

Chỉnh sửa website bán hàng

Bước 1: Vào đường link: http://abaha.vn/Click vào ô “ Đăng nhập

Bước 2: Nhập số điện thoại sau đó chọn” Nhận mã kích hoạt”

Bước 3: Nhập mã kích hoạt gửi về điện thoại sau đó chọn” Xác nhận”

Bước 4:  Hoàn thành đăng nhập vào website

 

Bước 5: Chọn mục” Sửa thông tin cửa hàng”

 

Bước 6:  Điền  các thông tin cần chỉnh sửa sau đó chọn SỬA