Hướng dẫn cộng tác viên bán hàng

Hướng dẫn cộng tác viên bán hàng

Các bước hướng dẫn CTV bán hàng

Bước 1: CTV đăng nhập vào website của nhà phân phối

 

 

Bước 2:  Nhập số điện thoại

 

Bước 3: Nhập mã kích hoạt gửi về điện thoại

 

Bước 4: Chọn sản phẩm khách hàng muốn mua:

 

 

 

Bước 5: Coppy “ Link giới thiệu” của sản phẩm và gửi cho khách hàng: