Hướng dẫn đăng nhập  trang  quản trị của Shop

Hướng dẫn đăng nhập trang quản trị của Shop

Hướng dẫn vào trang quản trị của Shop

Bước 1: Vào đường link: http://abaha.vn/Click vào ô “ Đăng nhập” 

Bước 2: Nhập số điện thoại sau đó chọn” Nhận mã kích hoạt”

Bước 3: Nhập mã kích hoạt gửi về điện thoại sau đó chọn” Xác nhận”

Bước 4: Giao diện phần quản trị Shop