Hướng dẫn đồng bộ sản phẩm  với ID shopee

Hướng dẫn đồng bộ sản phẩm với ID shopee

Hướng dẫn đồng bộ sản phẩm trên TickID với ID shopee

 

Bước 1: Truy cập vào website: http://abaha.vn và nhập số điện thoại để đăng nhập vào trang quản trị

 

 

Bước 2: Nhập mã kích hoạt và chọn “ Xác nhận”

Bước 3: Tại giao diện trang quản trị click vào tên gian hàng của shop

 

Bước 4: Chọn:”  Quản lý sản phẩm  -> Danh sách sản phẩm -> Đồng bộ sản phẩm

 

Bước 5: Nhập ID shopee sau đó chọn:”Đồng bộ “

Bước 6: Danh sách sản phẩm sau khi đồng bộ: