Hướng dẫn kết nối đồng bộ Sapo Web

Hướng dẫn kết nối đồng bộ Sapo Web

Hướng dẫn chi tiết kết nối đồng bộ với Sapo Web

Tài liệu đang được cập nhật

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT ĐỒNG BỘ VỚI SAPO WEB - PHIÊN BẢN 1.

Trong phiên bản lần này Abaha cập nhật các tính năng đồng bộ với Sapo web bao gồm:

1.Đồng bộ danh mục tin tức và tin tức từ Sapo web -> Abaha

-Lưu ý:  ( ABAHA chỉ thực hiện đồng bộ với Sapo Web. Ngoài Sapo Web (như: Sapo Omi, Sapo Go ..... không thể đồng bộ).

Với chức năng đồng bộ dữ liệu danh mục tin tức, khách hàng lưu ý không xoá danh mục tin tức, tin tức ở bên Sapo chỉ nên sử dụng chức năng ẩn/ hiện danh mục tin tức,  tin tức để đảm bảo dữ liệu đồng bộ sản phẩm chính xác hơn. 

Quá trình đồng bộ có thể real-time nếu khách hàng có nhu cầu.

2.Đồng bộ danh mục sản phẩm và sản phẩm từ Sapo ->Abaha.

-Lưu ý: 

Abaha tiến hành đồng bộ danh mục trước và sau đó sẽ tiến hành đồng bộ sản phẩm theo danh mục.

Với chức năng đồng bộ dữ liệu danh mục sản phẩm, khách hàng lưu ý không xoá danh mục sản phẩm,  sản phẩm ở bên Sapo chỉ nên sử dụng chức năng ẩn/ hiện danh mục sản phẩm,  sản phẩm để đảm bảo dữ liệu đồng bộ sản phẩm chính xác hơn. 

Khách hàng lưu ý, đối với sản phẩm vừa tạo chỉ nên chọn duy nhất một danh mục, do dữ liệu giữa Abaha và Sapo không giống nhau về việc tổ chức dữ liệu.

Quá trình đồng bộ có thể real-time nếu khách hàng có nhu cầu.

3.Tạo đơn đặt hàng từ Abaha -> sang Sapo.

Abaha sẽ xử lý tự động đồng bộ đơn hàng từ Abaha sang Sapo real-time, để sapo xử lý đơn

Quá trình đồng bộ có thể mất khoảng 10 phút, nêú đồng bộ dữ liệu lại từ đầu.

CHI TIẾT CÁCH KẾT NỐI ĐỒNG BỘ.

1. Tạo ứng dụng riêng ( Để kết nối từ Abaha sang Sapo qua Api).

Truy cập dường dẫn đăng nhập vào gian hàng của quý khách trên Sapo:  https://www.sapo.vn/dang-nhap-kenh-ban-hang.html

(Hình ảnh mô tả).

Sau khi đăng nhập xong làm theo hướng dẫn dưới ảnh mô tả:

a. Cách tạo ứng dụng riêng

B1. Tạo ứng dụng riêng

Chọn Ứng dụng -> Click vào link dẫn Ứng dụng riêng.

Tạo ứng dụng riêng.

Nhập thông tin cần thiết để tạo Kết nối Api.

Cho phép quyền đọc và ghi, để thực hiện đồng bộ.

Nhập cấu hình đồng bộ tại Abaha

Trong trang quản trị:

Chọn tab sản phẩm -> Chọn đồng bộ

Ví dụ website quản trị của bạn bên sapo có dạng: https://banhangonline.sapo.net

Nhập tên của shop: banhangonline

Nhập Apikey: copy apikey ở sapo đã tạo trước  đó (ứng dụng riêng) và paste vào ô nhập apikey ở abaha

Nhập apisecret: copy apisecret ở sapo đã tạo trước  đó (ứng dụng riêng) và paste vào ô nhập apisecret ở abaha

Sau đó ấn nút đồng bộ