Hướng dẫn quản lý khách hàng

Hướng dẫn quản lý khách hàng

Hướng dẫn sử dụng website

Bước 1:  Đăng nhập vào trang quản trị

  1. Vào đường link: http://abaha.vn/Click vào ô “ Đăng nhập

 

  1.  Nhập số điện thoại sau đó chọn” Nhận mã kích hoạt”

 

  1. Nhập mã kích hoạt gửi về điện thoại sau đó chọn” Xác nhận”

 

  1. Hoàn thành đăng nhập vào website

 

 

Bước 2: Quản lý khách hàng

  1. Quản lý danh sách khách hàng

 

  1. Danh sách chát với khách hàng: