Hướng dẫn tạo website cho shop

Hướng dẫn tạo website cho shop

Hướng dẫn tạo cửa hàng

Bước 1: Truy cập vào website: http://abaha.vn và tạo website miễn phí:

 

Bước 2: Điền thông tin đăng ký tạo cửa hàng sau đó bấm chọn” ĐĂNG KÝ”

 

Bước 3: Nhập mã kích hoạt hệ thống gửi về điện thoại sau đó chọn “ XÁC NHẬN”

 

Bước 4: Giao diện khi đăng ký cửa hàng thành công