Hướng dẫn nhúng zalo, facebook chat

Hướng dẫn nhúng zalo, facebook chat

Hướng dẫn nhúng zalo, facebook chat

Bước 1:  Đăng nhập vào trang quản trị

  1. Vào đường link: http://abaha.vn/ và Click vào ô “ Đăng nhập”

 

  1.  Nhập số điện thoại sau đó chọn” Nhận mã kích hoạt”

 

  1. Nhập mã kích hoạt gửi về điện thoại sau đó chọn” Xác nhận”

  1. Hoàn thành đăng nhập vào website


Bước 2: Vào Cấu hình ->  Chọn nội dung cần sửa theo tên menu