Hướng dẫn  quản lý cộng tác viên

Hướng dẫn quản lý cộng tác viên

Hướng dẫn đại lý quản lý cộng tác viên

 

Bước 1: Shop đăng nhập vào trang quản trị website của cửa hàng:

 

Bước 2: Nhập số điện thoại và chọn “ Nhận mã kích hoạt”

 

Bước 3: Nhập mã kích hoạt và chọn” Xác nhận”

 

 

Bước 4: Vào trang quản trị và chọn “ cửa hàng”

 

Bước 5:  Sau đó chọn  Quản lý cộng tác viên -> Danh sách cộng tác viên

Bước 6: Nhập số điện thoại của khách hàng muốn cấp quyền cộng tác viên -> Tìm kiếm

 

 

Bước 7: Cấp quyền cộng tác viên cho khách hàng

 

 

Bước 8: Xác nhận:  “ đồng ý”

 

Bước 9: Danh sách  khách hàng đã được cấp quyền CTV thành công: