Hướng dẫn sửa chính sách vận chuyển

Hướng dẫn sửa chính sách vận chuyển

Hướng dẫn sửa nội dung website

Bước 1:  Đăng nhập vào trang quản trị

  1. Vào đường link: http://abaha.vn/Click vào ô “ Đăng nhập”

 

  1.  Nhập số điện thoại sau đó chọn” Nhận mã kích hoạt”

  1. Nhập mã kích hoạt gửi về điện thoại sau đó chọn” Xác nhận”

  1. Hoàn thành đăng nhập vào website

 

Bước 2: Sửa chính sách vận chuyển

  1. Vào menu chọn Tin Tức -> Danh sách tin -> Chính sách vận chuyển

 

  1. Nhập thông tin chính sách vận chuyển  -> Chọn SỬA