Hướng dẫn sửa điều khoản chính sách

Hướng dẫn sửa điều khoản chính sách

Hướng dẫn sửa nội dung website

Bước 1:  Đăng nhập vào trang quản trị

  1. Vào đường link: http://abaha.vn/Click vào ô “ Đăng nhập”

 

  1.  Nhập số điện thoại sau đó chọn” Nhận mã kích hoạt”

 

  1. Nhập mã kích hoạt gửi về điện thoại sau đó chọn” Xác nhận”

 

  1. Hoàn thành đăng nhập vào website

 

Bước 2: Sửa điều khoản chính sách

  1. Vào menu chọn Tin Tức -> Danh sách tin -> Điều khoản shop

 

  1. Nhập thông tin điều khoản shop -> Chọn SỬA