Hướng dẫn sửa nội dung Footer

Hướng dẫn sửa nội dung Footer

Hướng dẫn sửa nội dung website

Bước 1:  Đăng nhập vào trang quản trị

  1. Vào đường link: http://abaha.vn/ và Click vào ô “ Đăng nhập”

 

  1.  Nhập số điện thoại sau đó chọn” Nhận mã kích hoạt”

 

  1. Nhập mã kích hoạt gửi về điện thoại sau đó chọn” Xác nhận”

 

  1. Hoàn thành đăng nhập vào website


Bước 2: Vào Cấu hình -> Sửa nội dung Footer sau đó bấm LƯU

 

Nhập thông tin giới thiệu -> Chọn SỬA