Hướng dẫn sửa tin tuyển dụng

Hướng dẫn sửa tin tuyển dụng

Sửa nội dung website

Bước 1:  Đăng nhập vào trang quản trị

  1. Vào đường link: http://abaha.vn/ và Click vào ô “ Đăng nhập”

 

  1.  Nhập số điện thoại sau đó chọn” Nhận mã kích hoạt”

 

  1. Nhập mã kích hoạt gửi về điện thoại sau đó chọn” Xác nhận”

 

  1. Hoàn thành đăng nhập vào website

Bước 2: Sửa tuyển dụng

  1. Vào menu chọn Tin Tức -> Danh sách tin -> Tuyển dụng

 

 

  1. Nhập thông tin giới thiệu -> Chọn SỬA