Mô hình kinh doanh đại lý chắc hẳn không còn xa lạ với các doanh nghiệp kinh doanh theo hình thức này. Nhưng liệu doanh nghiệp đã thực sự nắm rõ tất cả về nó. Hôm nay, hãy cùng Abaha liệt kê một số thông tin hữu ích, quan trọng mà bất kỳ chủ doanh nghiệp nào cũng cần nắm vững.

Trước hết hãy nói qua về các thuật ngữ trong bài:

Bên giao đại lý: Nhà cung cấp, doanh nghiệp cung cấp kinh doanh theo mô hình đại lý

Đại lý: đơn vị đại lý của bên giao đại lý

1.    Các hình thức đại lý phổ biến

Có 3 hình thức hoạt động đại lý phổ biến và 1 sốhình thức đại lý khác:

a.     Đại lý bao tiêu là hình thức đại lý mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng hoá hoặc cung ứng đầy đủ một dịch vụ cho bên giao đại lý.

b.     Đại lý độc quyền là hình thức đại lý mà tại một khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một hoặc một số loại dịch vụ nhất định. Đây còn được gọi là đại lý cấp 1.

c.     Tổng đại lý mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ là hình thức đại lý mà bên đại lý tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc để thực hiện việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý.

5 Điều Bắt Buộc Khi Kinh Doanh Theo Mô Hình Đại Lý Phải Biết

Tổng đại lý đại diện cho hệ thống đại lý trực thuộc. Các đại lý trực thuộc hoạt động dưới sự quản lý của tổng đại lý và với danh nghĩa của tổng đại lý.

d.  Một sốhình thức đại lý khác mà các bên thỏa thuận nhưng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

2.    Thù lao chi trả đại lý

Khi 2 bên kí kết hợp đồng đại lý, bên đại lý sẽ thực hiện công việc và nhận thù lao. Các hình thức thù lao chính là hoa hồng, chiết khấu hoặc ăn chênh lệch giá

Đối với hoa hồng, chiết khấu: Nếu bên giao đại lý ấn định giá mua, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ. Đại lý sẽ được chiết khấu theo phần trăm hoặc ăn hoa hồng trên đơn hàng hoặc sản phẩm

Đối với ăn chênh lệch giá: Nếu bên giao đại lý không ấn định giá mua, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ mà chỉ ấn định giá giao đại lý. Đại lý có thể bán giá cao hơn để ăn phần chênh lệch

Lưu ý: Trường hợp các bên không thỏa thuận về mức thù lao đại lý thì được tính theo mức thù lao thực tế mà các bên đã được trả trước đó, hoặc dựa theo mức thù lao trung bình áp dụng cho cùng loại hàng hóa, dịch vụ mà bên giao đại lý đã trả cho các đại lý khác.

3.   Quyền sở hữu đối với hàng hóa, dịch vụ

Bên giao đại lý là chủ sở hữu đối với hàng hóa hoặc tiền giao cho bên đại lý.

Tuy nhiên bên đại lý cần lưu ý về vấn đề chất lượng hàng hóa, chất lượng dịch vụ của bên giao đại lý. Trường hợp vi phạm pháp luật nếu có lỗi của bên đại lý thì phải liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ đó.

Ngược lại, bên giao đại lý cũng phải chịu trách nhiệm liên đới về hành vi vi phạm pháp luật của bên đại lý nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật đó có một phần lỗi của bên giao đại lý.

4.   Thời hạn của đại lý

Thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý nhưng không sớm hơn sáu mươi ngày, kể từ ngày một trong hai bên thông báo bằng văn bản cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý.

Trường hợp bên giao đại lý thông báo chấm dứt hợp đồng thì bên địa lý có quyền yêu cầu bồi thường khoản tiền cho thời gian đã làm đại lý.

Trường hợp bên đại lý yêu cầu chấm dứt hợp đồng đại lý thì không có quyền yêu cầu bên giao đại lý bồi thường cho thời gian làm đại lý.

 5.    Quy định về thuế đối với doanh nghiệp/ hộ kinh doanh hoạt động đại lý

Doanh nghiệp/ Hộ kinh doanh hoạt động đại lý, thực hiện các thủ tục về kê khai và nộp thuế theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật về thuế.

Riêng đối với doanh thu và khoản thù lao đại lý được hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng hóa, dịch vụ, bên đại lý không cần phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng vì những khoản này thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng.

Nguồn thông tin:

Luật thương mại 2005

Luật doanh nghiệp 2014

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

Tham khảo từ nguồn Pháp lý khởi nghiệp

Hi vọng từ 1 số thông tin Abaha đưa ra sẽ cung cấp được 1 phần kiến thức, giúp doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất!

Abaha phát triển nền tảng Mobile Business App B2B giúp các doanh nghiệp kinh doanh đại lý số hóa kênh phân phối, mở rộng kênh phân phối với những chiến lược được tích hợp ngay trên Mobile App

Mobile App mang thương hiệu riêng của doanh nghiệp

Bàn giao App chỉ trong 2 – 4 tuần triển khai

>>Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận những ưu đãi tại đây:

Fanpage: Abaha 

Zalo: Abaha Việt Nam

Hotline: 092 721 72 27