Quản lý tồn kho sản phẩm

Quản lý tồn kho sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng quản lý tồn kho sản phẩm trên hệ thống quản trị

I. Giới thiệu chung

Tính năng quản lý tồn kho sản phẩm, giúp chủ shop ( doanh nghiệp ), quản lý số lượng hàng hoá được nhập vào, bán ra của sản phẩm.

II. Hướng dẫn sử dụng

1.Xuất excel tồn kho sản phẩm

Chú thích:

1. Vào tab sản phẩm.

2. Chọn tồn kho.

3. Chọn kho hàng ( nếu chọn kho tổng thì xuất excel theo kho tổng - kho tổng là kho mặc định của cửa hàng).

4. Bấm (click) nút xuất excel tồn kho sản phẩm

2.Nhập tồn kho sản phẩm từ excel.

Từ file excel đã xuất tồn kho ở trên, nhập tồn kho cho sản phẩm ở file excel theo hướng dấn hình ảnh. 

Nhập số lượng tồn kho sản phẩm vào cột tồn kho.

Từ file excel đã nhập tồn kho, bước tiếp theo là tải file excel lên hệ thống quản trị.

Chú thích:

1. Vào tab sản phẩm

2. Chọn tồn kho

3. Chọn kho hàng (nếu chọn kho tổng thì xuất excel theo kho tổng - kho tổng là kho mặc định của cửa hàng). Lưu ý cần phải chọn đúng kho muốn cập nhật.

4. Bấm (click) nút tải file excel tồn kho sản phẩm.

5. Bấm (click) nút nhập excel tồn kho sản phẩm

3.Cập nhật tồn kho sản phẩm từ danh sách sản phẩm

Chú thích:

1. Vào tab sản phẩm.

2. Chọn tồn kho.

3. Cập nhật tồn kho cho sản phẩm ( Nếu cập nhật tồn kho sản phẩm cho kho tổng tức là cập nhật tồn kho chung cho tất cả sản phẩm mặc định).

Chi tiết:

Sau khi bấm nút cập nhật tồn kho sản phẩm, bước tiếp theo:

1. Click vào nút checkbox ( chọn 1 hoặc nhiều tuỳ nhu cầu ).

2. Nhập số lượng tồn ( áp dụng chung theo số lượng checkbox )

2.1 Có thể cập nhật tồn kho riêng lẻ theo từng sản phẩm

3. Bấm (click) nút để hoàn tất cập nhật tồn kho.