Shopee, Lazada,... Sắp phải nộp thuế cho người bán trên nền tản của mình

Shopee, Lazada,... Sắp phải nộp thuế cho người bán trên nền tản của mình

Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính mới ban hành đã nêu rõ những quy định mới liên quan đến việc thu thuế đối với các sàn thương mại điện tử. Điểm đáng chú ý được đề cập trong Thông tư 40 là các chủ sàn thương mại điện tử phải có trách nhiệm kê khai thuế, nộp thuế thay cho các cá nhân kinh doanh.

Trung bình hiện nay có tới 35 triệu giao dịch/ngày qua các sàn giao dịch thương mại điện tử như Shopee, Lazada,...

Mới đây Bộ Tài Chính đã ban hành thông tư 40 quy định về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thu nhập cá nhân (TNCN) của các cá nhân, tổ chức có hoạt động thương mại điện tử.

Trong đó, thông tư quy định các chủ sàn thương mại điện tử phải có trách nhiệm kê khai thuế, nộp thuế thay cho các cá nhân kinh doanh. Dựa trên phương pháp khấu trừ tại nguồn, các sàn thương mại điện tử sẽ khấu trừ luôn phần thuế phải đóng trước khi chuyển tiền bán trả về cho các cá nhân kinh doanh.

Các sàn TMĐT như Shopee, Lazada... sẽ phải đóng thuế thay cá nhân hoặc đơn vị kinh doanh trên nền tảng của mình. 

Trong thời gian chưa thực hiện được việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho người bán, các sàn thương mại điện tử phải có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của cá nhân/tổ chức kinh doanh trên sàn theo yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

Quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh. Qua đó, giúp tăng cường quản lý, chống thất thu thuế với nhóm đối tượng này.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về thương mại điện tử thuộc Bộ Công Thương, Bộ Thông tin Truyền thông để hỗ trợ các sàn giao dịch thương mại điện tử triển khai thực hiện việc kê khai, nộp thuế và cung cấp các thông tin cho cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tư số 40/2021/TT-BTC sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2021.
 

Nguồn: VietNambiz