Chuỗi bán lẻ đang ngày càng nhận thức về sự quan trọng của việc phát triển hệ thống cộng tác viên (CTV). Nhất là trong thời đại kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, việc mở rộng thị trường và tăng doanh số bán hàng là mục tiêu quan trọng của các chuỗi cửa hàng bán lẻ. Dưới đây là những chia sẻ về lý do Tại sao Chuỗi bán lẻ nên xây dựng hệ thống CTV và những điều cần biết và giải pháp để phát triển hệ thống CTV một cách hiệu quả.

Vai trò của hệ thống CTV

vai trò hệ thống ctv với chuỗi bán lẻ

Để đạt được mục tiêu việc mở rộng thị trường và tăng doanh số bán hàng, các chuỗi bán lẻ cần có một hệ thống phân phối hiệu quả, trong đó hệ thống cộng tác viên (CTV) đóng vai trò quan trọng.

CTV là những cá nhân hoặc tổ chức có mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng, có khả năng tiếp cận và bán hàng cho khách hàng một cách hiệu quả. Việc xây dựng hệ thống CTV giúp các chuỗi bán lẻ:

 • Mở rộng thị trường: CTV có thể giúp các chuỗi bán lẻ tiếp cận khách hàng ở những khu vực mà các cửa hàng bán lẻ không thể đặt chân tới.
 • Tăng doanh số bán hàng: CTV có thể giúp các chuỗi bán lẻ bán được nhiều hàng hơn, đặc biệt là những sản phẩm, dịch vụ mới hoặc những sản phẩm, dịch vụ khó tiếp cận khách hàng.
 • Tiết kiệm chi phí: CTV có thể giúp các chuỗi bán lẻ giảm chi phí quản lý bán hàng, đặc biệt là những chi phí cho nhân viên bán hàng, marketing,…

>> Xem thêm: 5 Cách giữ chân Đại lý, CTV thành công, bạn đã biết chưa?

Vấn đề gặp phải của chuỗi bán lẻ?

vai trò hệ thống ctv với chuỗi bán lẻ

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, nhưng việc xây dựng và phát triển hệ thống CTV cũng gặp phải một số vấn đề như:

 • Vấn đề quản lý: Quản lý CTV là một công việc phức tạp, đòi hỏi doanh nghiệp phải có hệ thống quản lý hiệu quả.
 • Vấn đề đào tạo: CTV cần được đào tạo về sản phẩm, dịch vụ, kỹ năng bán hàng,… để có thể bán hàng hiệu quả.
 • Vấn đề kiểm soát: Doanh nghiệp cần có hệ thống kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo CTV bán hàng đúng theo chính sách của doanh nghiệp.

>> Giải pháp kinh doanh hiệu quả: Quản lý CTV, Đại lý đơn giản, chính xác với Mobile App

Giải pháp đề xuất

vai trò hệ thống ctv với chuỗi bán lẻ

Để giải quyết những vấn đề trên, các chuỗi bán lẻ cần có giải pháp phát triển hệ thống CTV hiệu quả. Giải pháp này cần bao gồm các nội dung sau:

 • Xây dựng chính sách CTV: Chính sách CTV cần rõ ràng, minh bạch, phù hợp với đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Xây dựng hệ thống quản lý CTV: Hệ thống quản lý CTV cần đáp ứng được các yêu cầu về quản lý thông tin, đơn hàng, doanh thu, đào tạo,…
 • Đào tạo CTV: Doanh nghiệp cần xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của CTV.
 • Kiểm soát CTV: Doanh nghiệp cần có hệ thống kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo CTV bán hàng đúng theo chính sách của doanh nghiệp.

Phương án đề xuất triển khai

Để triển khai giải pháp phát triển hệ thống CTV, các chuỗi bán lẻ có thể thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường
 • Bước 2: Xây dựng kế hoạch triển khai
 • Bước 3: Triển khai hệ thống quản lý CTV
 • Bước 4: Đào tạo CTV
 • Bước 5: Kiểm soát CTV

Chi phí và thời gian

Chi phí và thời gian triển khai giải pháp phát triển hệ thống CTV phụ thuộc vào quy mô và đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhìn chung, chi phí và thời gian triển khai không quá lớn, phù hợp với khả năng của các chuỗi bán lẻ.

>> Tại sao Doanh Nghiệp Nên Sử Dụng Ứng Dụng Quản Lý Cộng Tác Viên?

Tóm lại, việc xây dựng và phát triển hệ thống CTV là giải pháp hiệu quả giúp các chuỗi bán lẻ mở rộng thị trường, tăng doanh số bán hàng và tiết kiệm chi phí. Để triển khai giải pháp này hiệu quả, các chuỗi bán lẻ cần có giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp.