Phong cách quản lý là cách thức mà nhà quản lý sử dụng để tác động đến nhân viên, nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Phong cách quản lý có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố trong doanh nghiệp, bao gồm hiệu quả công việc, tinh thần làm việc của nhân viên, văn hóa doanh nghiệp,…

Tầm quan trọng của phong cách quản lý trong hệ thống doanh nghiệp

Tầm Quan Trọng của Phong Cách Quản Lý Trong Hệ Thống Doanh Nghiệp

Phong cách quản lý có tầm quan trọng đặc biệt trong hệ thống doanh nghiệp, thể hiện qua những khía cạnh sau:

 • Hiệu quả công việc: Phong cách quản lý phù hợp sẽ giúp nhân viên phát huy tối đa năng lực của mình, từ đó nâng cao hiệu quả công việc. Ngược lại, phong cách quản lý không phù hợp có thể khiến nhân viên làm việc kém hiệu quả, thậm chí gây ra xung đột trong nội bộ doanh nghiệp.
 • Tinh thần làm việc của nhân viên: Phong cách quản lý cởi mở, tôn trọng nhân viên sẽ giúp tạo ra môi trường làm việc tích cực, thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên. Ngược lại, phong cách quản lý độc đoán, áp đặt sẽ khiến nhân viên cảm thấy chán nản, mất động lực làm việc.
 • Văn hóa doanh nghiệp: Phong cách quản lý là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên văn hóa doanh nghiệp. Phong cách quản lý cởi mở, dân chủ sẽ góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp thân thiện, hòa đồng. Ngược lại, phong cách quản lý độc đoán, áp đặt sẽ khiến văn hóa doanh nghiệp trở nên cứng nhắc, thiếu linh hoạt.

>>> Tác Động của Phong Cách Quản Lý Đến Động Lực và Năng Suất Trong Kinh Doanh Hệ Thống

Các loại phong cách quản lý phổ biến

Tác Động của Phong Cách Quản Lý Đến Động Lực và Năng Suất Trong Kinh Doanh Hệ Thống

Phong cách quản lý là cách thức mà nhà quản lý sử dụng để tác động đến nhân viên, nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Có nhiều loại phong cách quản lý khác nhau, nhưng có thể chia thành hai nhóm chính: phong cách quản lý tập trung và phong cách quản lý phân quyền.

Phong cách quản lý tập trung

Trong phong cách quản lý tập trung, nhà quản lý nắm quyền kiểm soát cao, quyết định tất cả các vấn đề trong doanh nghiệp. Nhà quản lý thường là người đưa ra các quyết định quan trọng, từ việc hoạch định chiến lược đến việc giải quyết các vấn đề phát sinh.

Ưu điểm của phong cách quản lý tập trung

 • Đảm bảo tính thống nhất trong hoạt động của doanh nghiệp
 • Giúp nhà quản lý kiểm soát chặt chẽ tình hình hoạt động của doanh nghiệp
 • Thích hợp với môi trường kinh doanh biến động

Nhược điểm của phong cách quản lý tập trung

 • Gây áp lực cho nhà quản lý
 • Gây hạn chế sự sáng tạo của nhân viên
 • Tạo ra môi trường làm việc thiếu năng động

>>> Cách xây dựng KPI để khai thác tối đa năng lực nhân sự hệ thống

Phong cách quản lý phân quyền

Tầm Quan Trọng của Phong Cách Quản Lý Trong Hệ Thống Doanh Nghiệp

Trong phong cách quản lý phân quyền, nhà quản lý trao quyền cho nhân viên, để họ tự chủ trong việc giải quyết các vấn đề. Nhà quản lý thường chỉ đưa ra các định hướng chung, còn việc thực hiện các công việc cụ thể sẽ được giao cho nhân viên.

Ưu điểm của phong cách quản lý phân quyền

 • Tạo ra môi trường làm việc năng động, sáng tạo
 • Phát huy tối đa năng lực của nhân viên
 • Thích hợp với môi trường kinh doanh ổn định

Nhược điểm của phong cách quản lý phân quyền

 • Khó kiểm soát chặt chẽ tình hình hoạt động của doanh nghiệp
 • Gây khó khăn cho nhà quản lý trong việc điều phối các hoạt động của doanh nghiệp
 • Thích hợp với nhân viên có trình độ cao, kinh nghiệm

Lựa chọn phong cách quản lý phù hợp

>>> Tất tần tật về quy trình xây dựng hệ thống CTV hiệu quả

Không có một phong cách quản lý nào là tốt nhất cho tất cả các doanh nghiệp. Doanh nghiệp hệ thống cần lựa chọn phong cách quản lý phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp mình, bao gồm:

 • Môi trường kinh doanh: Môi trường kinh doanh ổn định hay biến động sẽ ảnh hưởng đến phong cách quản lý. Trong môi trường kinh doanh ổn định, doanh nghiệp có thể áp dụng phong cách quản lý phân quyền hơn. Ngược lại, trong môi trường kinh doanh biến động, doanh nghiệp cần áp dụng phong cách quản lý tập trung hơn.
 • Kiểu người của nhà quản lý: Nhà quản lý có tính cách cởi mở, hòa đồng hay độc đoán, áp đặt sẽ ảnh hưởng đến phong cách quản lý của họ.
 • Đặc điểm của nhân viên: Nhân viên có trình độ cao hay thấp, có kinh nghiệm hay chưa sẽ ảnh hưởng đến phong cách quản lý. Với nhân viên có trình độ cao, kinh nghiệm, doanh nghiệp có thể áp dụng phong cách quản lý phân quyền hơn. Ngược lại, với nhân viên có trình độ thấp, chưa có kinh nghiệm, doanh nghiệp cần áp dụng phong cách quản lý tập trung hơn.

Phong cách quản lý là một yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần lựa chọn phong cách quản lý phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp mình, nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tinh thần làm việc của nhân viên và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực.