WEBINAR: APP AS A SERVICE – SỐ HÓA HOẠT ĐỘNG, TỐI ƯU THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ

WEBINAR: APP AS A SERVICE – SỐ HÓA HOẠT ĐỘNG, TỐI ƯU THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ

App as a service hiện là một công cụ được quan tâm bởi các doanh nghiệp khi số hóa hoạt động trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, khái niệm App as a service còn khá mới mẻ, không phải doanh nghiệp nào cũng đã tiếp cận với khái niệm này.

WEBINAR: APP AS A SERVICE – SỐ HÓA HOẠT ĐỘNG, TỐI ƯU THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ

 

App as a service hiện là một công cụ được quan tâm bởi các doanh nghiệp khi số hóa hoạt động trong doanh nghiệp.

Tuy nhiên, khái niệm App as a service còn khá mới mẻ, không phải doanh nghiệp nào cũng đã tiếp cận với khái niệm này.

 

App as a service là gì?

Chúng xuất hiện khi nào và nên ứng dụng chúng để số hóa hoạt động trong doanh nghiệp?

 

👉Tham gia Webinar: “ App as a Service - số hóa hoạt động, tối ưu thời gian và chi phí”

 

📋 Với 4 nội dung chính:

Phần 1: Lịch sử Website thương mại

Phần 2: Sự lên ngôi của điện thoại thông minh và ứng dụng di động

Phần 3: Xây dựng Website và Mobile App với AaaS

Phần 4: Các công cụ AaaS hiện có trên thị trường

 

Diễn giả Webinar dày dặn kinh nghiệm: Thạc Sĩ Nguyễn Thịnh – COO/CPO Abaha Việt Nam 

 

Thời gian: 15h - 17h ngày 16/10/2021( Thứ 7)

 

👉 Đăng ký tham gia tại:Tại đây

👉 Tham gia group Zalo nhận thông tin về Webinar: Tại đây