Bảng giá chương trình khuyến mại Quý 01/2023

Bảng giá chương trình khuyến mại Quý 01/2023

22/12/20222023-01-09 17:11
Abaha công bố Chương trình bán hàng Quý 01/2023, Quý khách vui lòng tham khảo chi tiết tại link bên dưới hoặc nội dung cơ bản tại hình ảnh trên trang.
Bảng giá chương trình khuyến mại Quý 01/2023 CSBH scaled

Bảng giá - Khuyến mãi

Áp dụng từ 01/01~31/03/2023

Bảng giá chương trình khuyến mại Quý 01/2023 cicle bg blue@2x 1
Bảng giá chương trình khuyến mại Quý 01/2023 shape 2

Gói 6(+3) tháng

2.66
triệu/ month
~23.94 triệu/9 tháng
 • Đã gồm tặng 3 tháng sử dụng
 • Miễn phí 1 buổi đào tạo
 • Miễn phí web bán hàng
 • 24/07 đồng hành
 • 15 ngày lên App Store
Miễn phí khởi tạo App

Gói 12(+9) tháng

2.28
triệu/ month
~47.88 triệu/21 tháng
 • Đã gồm tặng 9 tháng sử dụng
 • Miễn phí 1 buổi đào tạo
 • Miễn phí web bán hàng
 • 24/07 đồng hành
 • 15 ngày lên App Store
Miễn phí khởi tạo App

Gói 24(+24) tháng

1.99
triệu/ month
~95.76 triệu/48 tháng
 • Đã gồm tặng 24 tháng sử dụng
 • Miễn phí 1 buổi đào tạo
 • Miễn phí web bán hàng
 • 24/07 đồng hành
 • 15 ngày lên App Store
Miễn phí khởi tạo App

Gói 6(+3) tháng

2.66
triệu/ month
~23.94 triệu/9 tháng
 • Đã gồm tặng 3 tháng sử dụng
 • Miễn phí 1 buổi đào tạo
 • Miễn phí web bán hàng
 • 24/07 đồng hành
 • 15 ngày lên App Store
Miễn phí khởi tạo App

Gói 12(+9) tháng

2.28
triệu/ month
~47.88 triệu/21 tháng
 • Đã gồm tặng 9 tháng sử dụng
 • Miễn phí 1 buổi đào tạo
 • Miễn phí web bán hàng
 • 24/07 đồng hành
 • 15 ngày lên App Store
Miễn phí khởi tạo App

Gói 24(+24) tháng

1.99
triệu/ month
~95.76 triệu/48 tháng
 • Đã gồm tặng 24 tháng sử dụng
 • Miễn phí 1 buổi đào tạo
 • Miễn phí web bán hàng
 • 24/07 đồng hành
 • 15 ngày lên App Store
Miễn phí khởi tạo App