Phong cách quản lý là cách thức mà nhà quản lý sử dụng để tác động đến nhân viên, nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Phong cách quản lý có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố trong doanh nghiệp, bao gồm động lực và năng suất của nhân viên. Bài viết dưới đây, Abaha sẽ chia sẻ những tác động của phong cách quản lý đến động lực và năng suất kinh doanh hệ thống.

Phong cách quản lý kinh doanh hệ thống là gì?

Tác Động của Phong Cách Quản Lý Đến Động Lực và Năng Suất Trong Kinh Doanh Hệ Thống

Phong cách quản lý kinh doanh hệ thống là cách thức mà nhà quản lý sử dụng để tác động đến nhân viên, nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp hệ thống. Doanh nghiệp hệ thống là doanh nghiệp có quy mô lớn, với nhiều bộ phận, phòng ban khác nhau. Vì vậy, phong cách quản lý trong kinh doanh hệ thống cần có sự linh hoạt, phù hợp với đặc điểm của từng bộ phận, phòng ban.

>>> Phong Cách Lãnh Đạo 4.0: Sự Đổi Mới Trong Quản Lý Hệ Thống

Có nhiều loại phong cách quản lý khác nhau, nhưng có thể chia thành hai nhóm chính: phong cách quản lý tập trung và phong cách quản lý phân quyền.

Tác động của phong cách quản lý đến động lực, năng suất trong kinh doanh hệ thống

Tác Động của Phong Cách Quản Lý Đến Động Lực và Năng Suất Trong Kinh Doanh Hệ Thống

Tác động của phong cách quản lý đến động lực của nhân viên

Động lực là yếu tố quan trọng thúc đẩy nhân viên làm việc hiệu quả. Phong cách quản lý có thể tác động đến động lực của nhân viên theo những cách sau:

  • Phong cách quản lý dân chủ, cởi mở, tôn trọng nhân viên sẽ giúp tạo ra môi trường làm việc tích cực, thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên.
  • Phong cách quản lý độc đoán, áp đặt sẽ khiến nhân viên cảm thấy chán nản, mất động lực làm việc.

Tác động của phong cách quản lý đến năng suất của nhân viên

Năng suất là khả năng của nhân viên tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Phong cách quản lý có thể tác động đến năng suất của nhân viên theo những cách sau:

  • Phong cách quản lý phù hợp sẽ giúp nhân viên phát huy tối đa năng lực của mình, từ đó nâng cao năng suất làm việc.
  • Phong cách quản lý không phù hợp có thể khiến nhân viên làm việc kém hiệu quả, thậm chí gây ra xung đột trong nội bộ doanh nghiệp.

>>> Cách xây dựng KPI để khai thác tối đa năng lực nhân sự hệ thống

Tác động của phong cách quản lý đến động lực và năng suất trong doanh nghiệp hệ thống

Doanh nghiệp hệ thống là doanh nghiệp có quy mô lớn, với nhiều bộ phận, phòng ban khác nhau. Trong doanh nghiệp hệ thống, việc lựa chọn phong cách quản lý phù hợp là vô cùng quan trọng.

  • Đối với các bộ phận, phòng ban có tính chất phức tạp, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, thì phong cách quản lý tập trung có thể là lựa chọn phù hợp.
  • Đối với các bộ phận, phòng ban có tính chất đơn giản, có thể hoạt động độc lập, thì phong cách quản lý phân quyền có thể là lựa chọn phù hợp.

Lựa chọn phong cách quản lý trong kinh doanh hệ thống

Tác Động của Phong Cách Quản Lý Đến Động Lực và Năng Suất Trong Kinh Doanh Hệ Thống

Không có một phong cách quản lý nào là tốt nhất cho tất cả các doanh nghiệp hệ thống. Doanh nghiệp cần lựa chọn phong cách quản lý phù hợp với đặc điểm của từng bộ phận, phòng ban.

Dưới đây là một số yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn phong cách quản lý trong kinh doanh hệ thống:

  • Tính chất của các bộ phận, phòng ban trong doanh nghiệp
  • Khả năng quản lý của nhà quản lý
  • Đặc điểm của nhân viên

Ví dụ, đối với các bộ phận, phòng ban có tính chất phức tạp, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, thì phong cách quản lý tập trung có thể là lựa chọn phù hợp. Đối với các bộ phận, phòng ban có tính chất đơn giản, có thể hoạt động độc lập, thì phong cách quản lý phân quyền có thể là lựa chọn phù hợp.

Ngoài ra, nhà quản lý cũng cần linh hoạt trong việc thay đổi phong cách quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.

Lựa chọn phong cách quản lý phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp hệ thống nâng cao động lực và năng suất của nhân viên, từ đó đạt được mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.