Công ty cổ phần công nghệ Abaha Việt Nam xin thông báo: Kể từ ngày 17/08/2021, chúng tôi sẽ triển khai hợp đồng điện tử (dạng file) để ký kết và gia hạn hợp đồng triển khai Ứng Dụng. Chúng tôi vẫn duy trì song song hệ thống hợp đồng giấy, và hệ thống hợp đồng điện tử.

Để phục vụ mục tiêu chuyển đổi số – không sử dụng giấy để bảo vệ rừng và môi trường, đồng thời đáp ứng yêu cầu tránh tiếp xúc trong bối cảnh dịch COVID-19, chúng tôi chủ trương và khuyến khích chuyển sang hình thức hợp đồng điện tử cho toàn bộ hợp đồng ký kết mới hoặc gia hạn kể từ ngày 17/08/2021. Được sự bảo vệ của Pháp Luật – đặc biệt là Luật giao dịch điện tử Việt Nam 2005,  hợp đồng điện tử có thể thay thế 100% hợp đồng giấy trước đây.

Để phục vụ khách hàng tốt hơn, trong thời gian đầu, Abaha vẫn triển khai hợp đồng song song hai loại hợp đồng: hợp đồng giấy và hợp đồng điện tử.

Phương thức ký kết hợp đồng điện tử (dạng file)

Bước 1:

Chúng tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng theo mẫu, điền sẵn thông tin của quý khách và gửi cho quý khách xác nhận.

Bước 2:

Chúng tôi sẽ thực hiện ký số trên hợp đồng đã được quý khách xác nhận và gửi lại hợp đồng đã được ký số của chúng tôi cho quý khách. Hợp đồng này là file PDF đã được chúng tôi ký số, chữ ký này không phải là ảnh và không thể chỉnh sửa (nếu sửa sẽ làm mất chữ ký này).

Thông báo về việc triển khai chữ ký số và hợp đồng điện tử của Abaha guSAln jgecrEIbxc6wF6d7VNLminLflGpKBMtnxHH429MRPEDZ42JfeDWwtfwZcbZvufkFKTp692mLKewYsZRxgjOeT3i4lUitKc37mLqkU 05X99qVmmvmLSc I5TvN1 Jsab7

Bước 3:

Quý khách hàng có thể hoàn tất việc ký hợp đồng bằng 1 bằng cách sau: Tải file hợp đồng đã được chúng tôi ký số về, thực hiện ký lần thứ 2 bằng chữ ký số của mình lên hợp đồng và gửi lại cho chúng tôi qua email.

Quý khách hàng hoàn toàn có thể sử dụng chữ ký số vẫn dùng để khai thuế để ký hợp đồng điện tử

Abaha Việt Nam

Fanpage: Abaha 

Zalo: Abaha Việt Nam

Hotline: 092 721 72 27